KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Bulwar Staromiejski - Biura i usługi

Przestrzeń otwarta na ludzi, miejsce łączące biznes, sztukę oraz miejską rekreację.

Prestiżowa siedziba firmy

Atrakcyjna lokalizacja

Zdrowy styl życia

Miejska rekreacja

 

W ramach Bulwaru Staromiejskiego przewidziano ponad 7 000 mkw. powierzchni  biurowo-usługowej. Lwią część stanowić będą 2 kameralne budynki położone w centrum i na północy Bulwaru. W ramach powierzchni usługowych zaplanowano m.in. profesjonalne sklepy z odzieżą i sprzętem sportowym oraz gabinety stomatologiczne, usługi medycyny estetycznej, salony urody, spa, a także restauracje i sklepy ze zdrową żywnością. W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów wyposażono je w systemy zarządzające zużyciem energii i wody.

„Nowy Alexanderhaus” przy pl. Jana Pawła II swoją nazwą i funkcją nawiązuje do dawnego banku braci Henschela i Jakoba Alexander, który znajdował się w tym miejscu w XIX wieku. W latach 60 ‘XX wieku wybudowano w jego miejsce modernistyczny budynek – przychodnię nieistniejącego już szpitala im. Babińskiego. Obecnie obiekt tworzy bramę wejściową na teren Bulwaru Staromiejskiego od strony północnej – w tej okolicy znajdowała się niegdyś Brama Mikołajska – ważny punkt szlaku komunikacyjnego Wrocławia. „Nowy Alexanderhaus” to energooszczędny 7-kondygnacyjny biurowiec klasy A. Powierzchnia użytkowa stanowi 2787 m², a powierzchnia 1 kondygnacji to 426 m². Parter będzie miał charakter usługowy, natomiast piętra zostaną przeznaczone na nowoczesne powierzchnie biurowe. Wnętrze budynku pozwoli na komfortową aranżację przestrzeni – umożliwią to podwieszane sufity oraz podłogi podniesione.

Szkatułkowy budynek biurowy „The Place”, znajduje się w centralnej części Bulwaru nieopodal parku ze starodrzewem. Dzięki charakterystycznemu kominowi, z którym sąsiaduje, sprawia wrażenie małej fabryki. Duże szprosowane okna budowli dodatkowo nadają elewacji industrialnego charakteru i gwarantują dużo światła dziennego oraz piękny widok na fosę miejską. „The Place” stanowi prestiżową ofertę dla firm poszukujących nietuzinkowej siedziby. Projekt budynku zakłada 2 kondygnacje: parter usługowy (355 m2) oraz powierzchnie biurowe na piętrze (325 m2).

Nad bezpieczeństwem przyszłych klientów i najemców czuwać będzie całodobowa ochrona wspomagana nowoczesnymi systemami kontroli dostępu. Do dyspozycji będą usługi consierge – luksusowy standard „Bulwaru Staromiejskiego”. Udogodnieniem dla pracowników oraz gości będzie biletowany ogólnodostępny parking podziemny.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.