KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Bulwar Staromiejski - Usługi specjalne

Przestrzeń otwarta na ludzi, miejsce łączące biznes, sztukę oraz miejską rekreację.

Oferta dla koneserów nieruchomości

Zwrot z inwestycji nawet do 6%

Najem krótkoterminowy

Wykończenie "pod klucz"

 

W inwestycjach mieszkaniowych zaprojektowanych z myślą o koneserach nieruchomości przewidziano usługi specjalne. W budynku „Na Kazamatach” opracowano ofertę najmu krótkoterminowego przy udziale Sun&Snow – największej w Polsce firmy zarządzającej wynajmem luksusowych apartamentów. Właściciele decydując się na wynajem swojego lokum i oddając go w zarządzanie Sun&Snow, wybierają opcję multiplikacji kapitału. Zarządca przejmuje obowiązek wynajmu apartamentów w imieniu właścicieli, odciążając ich od wszelkich zadań operacyjnych (urządzenie apartamentu pod wynajem, przyjmowanie rezerwacji oraz poszukiwanie najemców, sprzątanie, naprawy, wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz inne zdarzenia losowe).

W „Loftach przy fosie” we współpracy z Home Broker zaprojektowano gwarancję najmu przewidującą zwrot z inwestycji nawet do 6%.

Wszystkim apartamentom zlokalizowanym na terenie Bulwaru Staromiejskiego dedykowano usługę kompleksowego wykończenie i aranżacji wnętrz (tzw. wykończenie „pod klucz”) przez agencję RedNet. Dzięki temu przyszli mieszkańcy zyskają swobodę aranżacyjną na profesjonalnym poziomie. Indywidualne podejście do oczekiwań zainteresowanych pozwoli  dobrać najbardziej odpowiednie materiały wykończeniowe uwzględniające spersonalizowane potrzeby. Oferta agencji RedNet jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert wykończeniowych na rynku polskim – zapewnia pomoc specjalistów przy projektowaniu wnętrza oraz koordynację techniczną prowadzonych prac budowlanych. Prace wykończeniowe realizowane są z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, bezpieczeństwa i czystości. Nad ich przebiegiem czuwają koordynatorzy z uprawnieniami budowlanymi, a sama budowa jest dostępna dla klienta na każdym etapie realizacji.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.