KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Awicenny - Etap 2Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lokale mieszkalne

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ POKOJE CENA BRUTTO PROMOCJA * STATUS PDF
C.K1.0.07 parter 66,92 m2 4 455 056,00 zł - Zarezerwowane pdf
C.K1.0.08 parter 68,42 m2 4 458 414,00 zł 431 046,00 zł Wolne pdf
C.K1.0.09 parter 44,92 m2 2 300 964,00 zł - Wolne pdf
C.K1.1.02 1 piętro 60,92 m2 3 420 348,00 zł - Wolne pdf
C.K1.1.03 1 piętro 61,62 m2 3 425 178,00 zł - Wolne pdf
C.K1.1.07 1 piętro 66,86 m2 4 454 648,00 zł - Wolne pdf
C.K1.1.08 1 piętro 68,44 m2 4 465 392,00 zł 438 016,00 zł Wolne pdf
C.K1.1.11 1 piętro 74,34 m2 2 505 512,00 zł - Wolne pdf
D.K1.1.05 1 piętro 60,70 m2 3 418 830,00 zł - Wolne pdf
D.K1.1.08 1 piętro 50,09 m2 2 350 630,00 zł - Wolne pdf
D.K1.1.10 1 piętro 57,87 m2 3 399 303,00 zł - Wolne pdf
D.K1.1.11 1 piętro 60,65 m2 3 418 485,00 zł - Zarezerwowane pdf
D.K1.1.12 1 piętro 46,58 m2 3 326 060,00 zł - Zarezerwowane pdf
C.K1.2.03 2 piętro 61,42 m2 3 436 082,00 zł - Wolne pdf
C.K1.2.07 2 piętro 66,74 m2 4 473 854,00 zł - Wolne pdf
C.K1.2.08 2 piętro 68,44 m2 4 492 768,00 zł - Wolne pdf
C.K1.2.11 2 piętro 74,74 m2 3 530 654,00 zł - Wolne pdf
D.K1.2.05 2 piętro 60,54 m2 3 435 888,00 zł - Wolne pdf
D.K1.2.08 2 piętro 49,35 m2 2 355 320,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.01 3 piętro 84,87 m2 3 + A 568 629,00 zł 534 681,00 zł Wolne pdf
C.K1.3.02 3 piętro 71,14 m2 3 + A 476 638,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.03 3 piętro 79,88 m2 3 + A 535 196,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.04 3 piętro 49,54 m2 2 + A 341 826,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.06 3 piętro 62,52 m2 2 + A 418 884,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.07 3 piętro 84,62 m2 4 + A 566 954,00 zł 533 106,00 zł Wolne pdf
C.K1.3.08 3 piętro 59,24 m2 2 + A 402 832,00 zł - Wolne pdf
C.K1.3.10 3 piętro 106,62 m2 2 + A 703 692,00 zł 661 044,00 zł Wolne pdf
D.K1.3.02 3 piętro 51,56 m2 2 + A 355 764,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.03 3 piętro 63,68 m2 2 + A 426 656,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.04 3 piętro 75,08 m2 3 + A 503 036,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.05 3 piętro 69,88 m2 3 + A 468 196,00 zł - Zarezerwowane pdf
D.K1.3.06 3 piętro 52,56 m2 2 + A 362 664,00 zł - Zarezerwowane pdf
D.K1.3.07 3 piętro 51,29 m2 2 + A 353 901,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.08 3 piętro 71,82 m2 2 + A 481 194,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.09 3 piętro 51,80 m2 2 + A 357 420,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.10 3 piętro 75,31 m2 3 + A 504 577,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.11 3 piętro 69,80 m2 3 + A 467 660,00 zł - Wolne pdf
D.K1.3.12 3 piętro 53,79 m2 2 + A 371 151,00 zł - Wolne pdf

* Promocja ograniczona czasowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o wypełnienie poniższych pól w celu kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży. Po otrzymaniu zgłoszenia jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Państwem.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.