KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Standard wykończenia

TECHNOLOGIA WYKONANIA I WYKOŃCZENIA BUDYNKU
  Element Opis
1
Lokal mieszkalny  
1.1 Technologia stropów Tradycyjna; stropy istniejące: masywne typu Kleina z cegły ceramicznej
1.2 Ściany zewnętrzne Ściany istniejące murowane z cegły ceramicznej pełnej, nowe ściany murowane z bloczków silikatowych lub ceramicznych; izolacja termiczna od zewnątrz; wykończenie elewacji z tynku
1.3 Ściany wewnętrzne Ściany wydzielające lokal: ściany istniejące murowane z cegły ceramicznej pełnej lub ściany murowane z bloczków betonowych lub silikatowych; ściany działowe: ściany murowane z paneli Ytong gr. 10 cm; ściany wydzielające szachty instalacyjne w lokalu: ściany murowane z bloczków silikatowych lub betonowych gr.12 cm lub 18 cm
1.4 Wykończenie ścian wewnętrznych
(z wyłączeniem łazienek i toalet)
Tynk pomalowany na biało lub odkryta istniejaca ściana ceglana
1.5 Wykończenie sufitów Gładź pomalowana na biało lub odkryty istniejący strop ceglany
1.6 Wykończenie posadzek Podłoże cementowe - pod położenie paneli podłogowych, wykładziny, płyt gresowych lub mozaiki parkietowej
 1.7 Szklenie Fasady aluminiowe, drewniane lub PCV
 1.8 Parapety wewnętrzne Kamienne lub z materiału kamiennopodobnego
 1.9 Drzwi wejściowe do lokalu Antywłamaniowe klasy C - marki Dierre
 1.10 Ogrzewanie, ciepła woda, sieć cieplna Ciepło miejskie
 1.11 Grzejniki Grzejniki płytowe, stalowe, wyposażone w zawór termostatyczny, w łazienkach drabinkowe
 1.12 Liczniki wody ciepłej i zimnej oraz energii cieplnej Liczniki wody zimnej i ciepłej zlokalizowane na wyjściu z szachtu (lub w szachcie) dla wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  - instalacja przygotowana do rozprowadzenia wg aranżacji najemcy; opomiarowanie energii cieplnej za pomocą ciepłomierzy zlokalizowanych w skrzynkach rozdzielaczowych
 1.13 Instalacja kanalizacji Odpływ do kanalizacji zamontowany nad posadzką; podejście pod urządzenia w kuchni i w łazience
 1.14 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
 1.15 Klimatyzacja w celu zabezpieczenie możliwości wykonania instalacji klimatyzacyjnej lokali usługowych zaprojektowano system instalacji przewodów miedzianych w otulinie termicznej dla czynnika chłodniczego niskowrzącego – freonu; jednostki zewnętrzne skraplające planuje się w przyszłości umiejscowić na dachu budynku; rozprowadzenie układu freonowego oraz dobór jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych nastąpi w porozumieniu z Najemcami
 1.16 Instalacja elektryczna Zgodnie z normą mieszkaniową - bez opraw oświetleniowych, zasilanie pod kuchnię elektryczną 3f 400V
 1.17 Instalacja telewizyjna Telewizja dostarczona będzie przez operatorów telekomunikacyjnych oraz instalację RTV/SAT. W pokoju dziennym gniazdo RTV/SAT oraz 2xRJ45
 1.18 Instalacja telefoniczna W pokoju dziennym gniazdo 2xRJ45 do rozdzielnicy teletechnicznej lokalu mieszkalnego zostanie doprowadzone okablowanie światłowodowe i miedziane, po podpisaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym podłączenie do sieci realizowane będzie przez operatora w pomieszczeniu z przyłączami teletechnicznymi
 1.19 Instalacja internetowa W pokoju dziennym gniazdo 2xRJ45 do lokalu mieszkalnego zostanie doprowadzone okablowanie światłowodowe i miedziane, po podpisaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym podłączenie do sieci realizowane będzie przez operatora w pomieszczeniu z przyłączami teletechnicznymi
 1.20 Wideodomofon Panel wideodomofonowy zlokalizowany przy wejściu do budynku, aparat wideodomofonu w przedpokoju
 2 Strefa wejściowa:  wiatrołap, hall, klatka schodowa
 
 2.1 Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów Wg projektu wnętrz
 2.2 Wykończenie posadzki Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz
 2.3 Schody Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz
 2.4 Instalacja elektryczna Kompletna z oprawami oświetleniowymi - według projektu wnętrz
 2.5 Inne Elementy dekoracyjne - według projektu wnętrz
 3 Instalacje teletechniczne  
 3.1 Monitoring CCTV IP Projektowany obiekt wyposażony zostanie w system monitoringu wizyjnego opartego o technologie sieciową IP; System telewizji dozorowej CCTV został zaprojektowany tak aby umożliwiał podgląd na żywo, rejestrację oraz odtwarzanie nagrań archiwalnych obrazów z kamer zainstalowanych na zewnątrz i wewnątrz budynku

Możliwość wystąpienia instalacji budynku (rury wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne itp.)

W związku z dążeniem do ulepszenia produktu, deweloper zastrzega sobie prawo do zmian opisanego wyżej wykończenia budynku na elementy i systemy o porównywalnej jakości i standardzie.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.