KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Standard wykończenia

TECHNOLOGIA WYKONANIA I WYKOŃCZENIA BUDYNKU

  Element Opis
1
Lokal mieszkalny  
1.1 Technologia Budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej,
stropy istniejące: ceglane typu Kleina lub łukowe z cegły ceramicznej; stropy nowoprojektowane  w konstrukcji żelbetowej lub strop WPS na belkach stalowych, dach: istniejąca drewniana więźba dachowa ze wzmocnieniami wg projektu konstrukcji
1.2 Ściany zewnętrzne Ściana istniejąca z cegły pełnej, ocieplenie od zewnątrz
1.3 Ściany wewnętrzne - nośne, działowe Ściany międzylokalowe: ściana istniejąca lub nowoprojektowana ściana murowana z  bloczków silikatowych lub ceramicznych; ściany działowe: ściany murowane z bloczków silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, płyt ściennych "Orth" lub w systemie gipsowo-kartonowym lub z bloczków ceramicznych
1.4 Wykończenie ścian wewnętrznych
(z wyłączeniem łazienek i toalet - tynki cementowo-wapienne).
Tynk gipsowy maszynowy, jednokrotnie pomalowane na biało
1.5 Wykończenie sufitów W zależności od lokalizacji sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, tynk gipsowy maszynowy lub cementowo-wapienny, jednokrotnie pomalowane na biało
1.6 Wykończenie posadzek Podłoże cementowe  lub suchy jastrych - pod ułożenie posadzki właściwej (np. panele podłogowe)
 1.7 Stolarka okienna Drewniana lub PVC, nawiewniki ścienne lub okienne
 1.8 Parapety wewnętrzne Granitowe
 1.9 Drzwi wejściowe do mieszkania Antywłamaniowe klasy C - marki Dierre
 1.10 Ogrzewanie, ciepła woda, sieć cieplna Ciepło miejskie
 1.11 Grzejniki Panelowe lub płytowe, niskopojemnościowe z zaworami termoregulacyjnymi, w łazienkach drabinkowe
 1.12 Liczniki wody ciepłej i zimnej oraz energii cieplnej Tak
 1.13 Instalacja elektryczna Zgodnie z normą mieszkaniową - bez opraw oświetleniowych, zasilanie pod kuchnię elektryczną
 1.14 Instalacja telewizyjna Orurowanie dla telewizji kablowej - gniazdo RTV w każdym pokoju
 1.15 Instalacja telefoniczna 1 puszka w przedpokoju
 1.16 Instalacja internetowa 1 punkt w pokoju dziennym
 1.17 Domofon Aparat wideodomofonu w przedpokoju
 1.18 Instalacja wody i kanalizacji Podejście pod urządzenia w kuchni i w łazience, odpływ do kanalizacji (zamontowany nad posadzką)
 2 Balkon/loggia/taras  
 2.1 Posadzka Płytki mrozoodporne
 2.2 Balustrada lub ogrodzenie Balustrady:  szkło bezpieczne lub balustrady w konstrukcji stalowej
 3 Strefa wejściowa na parterze:  wiatrołap, hall  
 3.1 Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów Tynk gipsowy maszynowy lub płyta gipsowo-kartonowa malowana farbą emulsyjną na gotowo - kolor wg projektu wnętrz, fragmentami cegła lub inne detale dekoracyjne wg projektu wnętrz
 3.2 Wykończenie posadzki Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz
 3.3 Inne Elementy dekoracyjne - według projektu wnętrz
 4 Komunikacja wewnętrzna - klatka schodowa  
 3.1 Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów Tynk gipsowy maszynowy lub cementowo-wapienny, malowany farbą emulsyjną na gotowo - kolor wg projektu wnętrz,  fragmentami cegła lub inne detale dekoracyjne wg projektu wnętrz
 3.2 Wykończenie posadzki Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz
 3.3 Schody Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz
 3.4 Instalacja elektryczna Kompletna z oprawami oświetleniowymi - według projektu wnętrz

Lokalnie możliwość prowadzenia instalacji w sposób widoczny, po powierzchni przegrody (np. rury wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne itp.), co jest wynikiem uwarunkowań technologicznych i akustycznych

W ścianach i stropach istniejących możliwość występowania późniejszych przemurowań, "obcych" wtrąceń lub innych defektów,  które wynikają z historycznego charakteru inwestycji

W związku z dążeniem do ulepszenia produktu, deweloper zastrzega sobie prawo do zmian opisanego wyżej wykończenia budynku na elementy i systemy o porównywalnej jakości i standardzie.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.