KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Ogrody Grabiszyńskie


Lokale mieszkalne

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ POKOJE CENA BRUTTO PROMOCJA * STATUS PDF
T3.0.05 parter 62,07 m2 2 477 939,00 zł - Zarezerwowane pdf
T3.0.14 parter 91,89 m2 3 790 254,00 zł - Wolne pdf
T3.1.02 1 piętro 74,51 m2 3 573 727,00 zł - Zarezerwowane pdf
T3.1.04 1 piętro 66,50 m2 3 525 350,00 zł - Wolne pdf
T3.1.08 1 piętro 76,41 m2 3 588 357,00 zł - Wolne pdf
T3.1.11 1 piętro 71,22 m2 3 548 394,00 zł - Wolne pdf
T3.1.12 1 piętro 76,37 m2 3 588 049,00 zł - Wolne pdf
T3.1.14 1 piętro 61,71 m2 2 524 535,00 zł - Wolne pdf
T3.1.15 1 piętro 71,22 m2 3 548 394,00 zł - Wolne pdf
T3.1.16 1 piętro 70,42 m2 2 619 696,00 zł - Wolne pdf
T3.2.04 2 piętro 66,50 m2 3 532 000,00 zł - Wolne pdf
T3.2.08 2 piętro 76,41 m2 3 595 998,00 zł - Wolne pdf
T3.2.11 2 piętro 71,19 m2 3 555 282,00 zł - Wolne pdf
T3.2.12 2 piętro 76,37 m2 3 595 686,00 zł - Wolne pdf
T3.2.14 2 piętro 61,72 m2 2 536 964,00 zł - Zarezerwowane pdf
T3.2.15 2 piętro 71,23 m2 3 555 594,00 zł - Wolne pdf
T3.3.04 3 piętro 66,54 m2 3 532 320,00 zł - Wolne pdf
T3.3.08 3 piętro 76,41 m2 3 595 998,00 zł - Wolne pdf
T3.3.11 3 piętro 71,26 m2 3 562 954,00 zł - Wolne pdf
T3.3.12 3 piętro 76,34 m2 3 603 086,00 zł - Wolne pdf
T3.3.14 3 piętro 61,66 m2 2 548 774,00 zł - Zarezerwowane pdf
T3.3.15 3 piętro 71,20 m2 3 562 480,00 zł - Wolne pdf
T3.3.16 3 piętro 70,36 m2 2 633 240,00 zł - Wolne pdf
T3.4.02 4 piętro 65,70 m2 3 532 170,00 zł - Zarezerwowane pdf
T3.4.04 4 piętro 76,29 m2 3 610 320,00 zł - Wolne pdf
T3.4.08 4 piętro 76,45 m2 3 611 600,00 zł - Wolne pdf
T3.4.11 4 piętro 71,19 m2 3 569 520,00 zł - Wolne pdf
T3.6.04 6 piętro 58,58 m2 2 673 670,00 zł - Wolne pdf

* Promocja ograniczona czasowo.

Lokale usługowe

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ CENA NETTO PROMOCJA * STATUS RZUT W PDF
T3.0.U.01 parter 63,05 m2 472 875,00 zł - Wolne pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o wypełnienie poniższych pól w celu kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży. Po otrzymaniu zgłoszenia jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Państwem.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.