KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Przy przystani


Lokale mieszkalne

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ POKOJE CENA BRUTTO PROMOCJA * STATUS PDF
B2.6.M2 5 piętro 44,58 m2 2 - Zarezerwowane pdf

* Promocja ograniczona czasowo.

Lokale usługowe

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ STATUS RZUT W PDF
1.U1 parter 107,37 m2 Wolne pdf
1.U2 parter 126,15 m2 Wolne pdf
1.U3 parter 108,45 m2 Wolne pdf

Mikroapartementy

SYMBOL PIĘTRO METRAŻ STATUS RZUT W PDF
B2.2.L4 1 piętro 36,64 m2 Wolne pdf
B2.2.L5 1 piętro 32,81 m2 Wolne pdf
B2.2.L6 1 piętro 26,19 m2 Wolne pdf
B2.2.L7 1 piętro 21,97 m2 Wolne pdf
B2.2.L8 1 piętro 32,68 m2 Wolne pdf
B2.2.L9 1 piętro 47,28 m2 Wolne pdf
B2.2.L10 1 piętro 25,45 m2 Wolne pdf
B2.2.L11 1 piętro 17,99 m2 Wolne pdf
B2.2.L12 1 piętro 22,38 m2 Wolne pdf
B2.2.L13 1 piętro 23,89 m2 Wolne pdf
B2.2.L14 1 piętro 34,29 m2 Wolne pdf
B2.2.L15 1 piętro 17,87 m2 Wolne pdf
B2.2.L16 1 piętro 17,86 m2 Wolne pdf
B2.2.L17 1 piętro 22,68 m2 Wolne pdf
B2.3.L18 2 piętro 27,11 m2 Wolne pdf
B2.3.L19 2 piętro 22,86 m2 Zarezerwowane pdf
B2.3.L20 2 piętro 47,57 m2 Wolne pdf
B2.3.L23 2 piętro 32,60 m2 Zarezerwowane pdf
B2.4.L24 3 piętro 27,41 m2 Wolne pdf
B2.4.L25 3 piętro 23,15 m2 Zarezerwowane pdf
B2.5.L27 4 piętro 28,89 m2 Wolne pdf
B2.5.L28 4 piętro 23,78 m2 Wolne pdf
B2.5.L29 4 piętro 20,04 m2 Wolne pdf
B2.5.L30 4 piętro 30,71 m2 Zarezerwowane pdf
B2.5.L31 4 piętro 26,94 m2 Wolne pdf
B2.5.L32 4 piętro 18,60 m2 Wolne pdf
B2.5.L33 4 piętro 22,74 m2 Wolne pdf
B2.5.L34 4 piętro 25,39 m2 Wolne pdf
B2.5.L35 4 piętro 36,21 m2 Zarezerwowane pdf
B2.5.L36 4 piętro 18,32 m2 Wolne pdf
B2.5.L37 4 piętro 18,95 m2 Wolne pdf
B2.5.L38 4 piętro 25,00 m2 Wolne pdf
B2.5.L39 4 piętro 32,55 m2 Wolne pdf
B2.5.L40 4 piętro 32,90 m2 Wolne pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o wypełnienie poniższych pól w celu kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży. Po otrzymaniu zgłoszenia jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Państwem.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.