KONTAKT

Kariera

Istotą naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą, dlatego dużą wagę przywiązujemy do procesu wyboru pracowników.


Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy i dalsze plany inwestycji na rynku nieruchomości poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin. Jeżeli masz doświadczenie, wiedzę i jesteś zaangażowany w pracę - możesz dołączyć do grona fachowców!

Na rynku

5 Lat

Ilość pracowników

50 kobiet

84

34 mężczyzn

Średnia wieku:

34 lata

Kadra
kierownicza

54% kobiet

46% mężczyzn

Średnia wieku: 37 lat

Działy w firmie

Administracji

Sprzedaży

Analiz finansowych

Księgowości

Architektów

Zamówień i umów

Kontroli jakości

Realizacji inwestycji

Prawny