KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Media o nas

Poniżej znajdą Państwo najciekawsze artykuły, które ukazały się w mediach
na temat Grupy i2 Development – wywiady z członkami Zarządu,
publikacje o realizowanych przez nas inwestycjach.
2019
2019-09-19
rp.pl
2019-07-01
obligacje.pl
2019-01-24
parkiet.com
2018
2018-06-28
pb.pl
2017
2017-09-27
obligacje.pl
2017-07-27
biznes.interia.pl
2017-07-12
housemarket.pl
2017-06-27
rp.pl
2017-04-10
rp.pl
2017-04-10
housemarket.pl
2016
2016-08-31
housemarket.pl
2016-08-28
infoinvest.pl
2016-08-26
eurobuildcee.com
2016-07-27
projektinwestor.pl
2016-06-15
propretydesign.pl
2016-06-15
propertynews.pl
2016-06-14
propertynews.pl
2016-05-19
eurobuildcee.com
2016-05-19
inwestycje.pl
2016-05-19
finweb.pl
2016-05-19
pulsinwestora.pb.pl
2016-05-19
finanse.egospodarka.pl
2016-04-21
parkiet.com
2016-04-19
parkiet.com
2016-04-14
parkiet.com
2016-04-14
propertynews.pl
2016-04-12
budownictwo.wnp.pl
2016-04-12
housemarket.pl
2016-04-12
propertynews.pl
2016-04-12
komercja24.pl
2016-04-12
nieruchomosci.com.pl
2016-04-11
parkiet.com
2016-04-11
muratorplus.pl
2016-04-04
naszbiznes24.pl
2016-04-02
nieruchomosci.pb.pl
2016-03-31
housemarket.pl
2016-03-02
nieruchomosci.com.pl
2016-02-26
budnet.pl
2016-02-24
eurobuildcee.com
2016-02-23
housemarket.pl
2016-02-10
thecity.com.pl
2016-02-10
portalsamorzadowy.pl
2016-02-05
Eurobuild CEE
2016-01-25
propertynews.pl
2016-01-20
deweloperwroclaw.pl
2016-01-20
inwestycje.pl
2016-01-20
cijjournal.com
2016-01-08
nowyzabytek.pl
2016-01-05
gazetamieszkaniowa.pl
2016-01-05
biznes.newseria.pl
2015
2015-12-23
eurobuildcee.com
2015-12-23
gazetamieszkaniowa.pl
2015-12-23
housemarket.pl
2015-12-13
nieruchomosci.com.pl
2015-11-30
gazetamieszkaniowa.pl
2015-11-24
cijjournal.com
2015-11-24
encompassme.com
2015-11-24
housemarket.pl
2015-11-24
gazetamieszkaniowa.pl
2015-11-18
MyCompany
2015-11-05
naszbiznes24.pl
2015-11-03
eurobuildcee.com
2015-11-02
nieruchomosci.com.pl
2015-10-20
abcnieruchomosci.pl
2015-10-19
housemarket.pl
2015-10-19
eurobuildcee.com
2015-10-14
gazetamieszkaniowa.pl
2015-10-14
muratorplus.pl
2015-10-12
abcnieruchomosci.pl
2015-10-06
housemarket.pl
2015-09-17
abcnieruchomosci.p
2015-09-16
gazetamieszkaniowa.pl
2015-09-08
propertydesign.pl
2015-08-31
eurobuildcee.com
2015-08-31
e-biurowce.pl
2015-08-26
nieruchomosci.com.pl
2015-08-24
propertyjournal.pl
2015-08-20
housemarket.pl
2015-08-12
terenyinwestycyjne.info
2015-07-27
propertynews.pl
2015-07-27
parkiet.com
2015-07-27
biznes.onet.pl
2015-07-27
GPWmedia
2015-07-11
propertyjournal.pl
2015-07-09
Property Journal Polska
2015-07-07
Świat Architektury
2015-06-29
eurobuildcee.com
2015-06-16
Dom Gratka | Polska Gazeta Wrocławska
2015-06-04
biznesdolnoslaski.pl
2015-05-30
Polskie Radio Wrocław
2015-05-25
Strefa Biznesu
2015-05-12
thecity.com.pl
2015-05-11
Polska Gazeta Wrocławska
2015-05-08
InfoDeweloper Wrocław
2015-04-27
Nasze Miasto
2015-04-24
Puls Biznesu
2015-04-21
Portal Radia Wrocław
2015-04-11
Gazeta Wrocławska
2015-04-08
otomedia.pl
2015-03-27
nieruchomosci.com.pl
2015-03-10
nieruchomosci.com.pl
2014
2014-07-19
wroclaw.naszemiasto.pl
2014-07-18
Gazeta Wrocławska
2014-05-22
wroclaw.pl
2014-05-22
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2014-03-19
nieruchomosci.com.pl
2014-02-23
TVP Wrocław
2014-02-14
wroclaw.pl
2014-01-31
nieruchomosci.com.pl
2013
2013-12-19
Nasze Miasto
2013-12-18
Gazeta Wrocławska
2013-10-15
nieruchomosci.com.pl
2012
2012-10-30
Biznes Dolnośląski
2011
0

x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.