KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Profil działalności

Realizujemy inwestycje na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Nieruchomości mieszkaniowe zajmują w naszym portfelu trzy czwarte oferty, zaś komercyjne – biura i usługi – jedną czwartą oferty. W prowadzonej działalności osiągnęliśmy pozycję lidera budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu – nasze projekty to mieszkania położone w centrum oraz w prestiżowych dzielnicach miasta. Przyjęty model biznesowy pozwala nam realizować kilkadziesiąt inwestycji równolegle. Wciąż aktywnie poszukujemy nowych nieruchomości i planujemy kolejne projekty.
 

Nieruchomości mieszkaniowe Tworzymy projekty o ponadczasowej estetyce i wysublimowanym charakterze, co stanowi o wyjątkowości naszej oferty. Wysoki standard wykończenia powierzchni mieszkalnych oraz części wspólnych, a także dbałość o detale gwarantują wysoką jakość oraz wartość kapitałową lokali. Oferowane przez nas lokale to gwarancja trwałości i wygody. Funkcjonalny układ pomieszczeń pozwala na swobodę aranżacji wnętrza oraz dostosowanie lokum do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Inwestycje komercyjne
Powierzchnie komercyjne oferowane przez naszą Grupę to wysokiej klasy lokale biurowe oraz  handlowo - usługowe. Świetna ekspozycja budynków ułatwia realizowanie strategii marketingowej firm wynajmujących od nas powierzchnie użytkowe. W obiektach i2 Development stosujemy funkcjonalne rozwiązania przestrzenne zamknięte w estetycznej formie architektonicznej. Lokalizacja w doskonałych punktach miasta – położenie biur w centrum, lokali usługowych przy głównych ulicach – przekładają się na wysoką wartość inwestycyjną wynajmowanych powierzchni, komfortową przestrzeń pracy, prestiż. Wygodę użytkowania naszych inwestycji podnosi nieograniczony dostęp do infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.