KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych
Księcia Witolda 46
Księcia Witolda 46 Śródmieście

Zakończenie budowy: II Q 2021

Cena od: 280 000 zł

LUX NOWE
Armii Krajowej 7 - Etap 1
Armii Krajowej 7 - Etap 1 Krzyki

Zakończenie budowy: IV Q 2022

Cena od: 194 490 zł

NOWE
Armii Krajowej 7 - Etap 2
Armii Krajowej 7 - Etap 2 Krzyki

Zakończenie budowy: IV Q 2022

Cena od: 192 175 zł

NOWE
Kaszubska 10
Kaszubska 10 Śródmieście

Budowa zakończona

Cena od: 238 239 zł

PROMOCJA NOWE
Śrutowa 10
Śrutowa 10 Śródmieście

Zakończenie budowy: I Q 2020

Cena od: 264 120 zł

NOWE
Ogrody Grabiszyńskie
Ogrody Grabiszyńskie Grabiszyn

Zakończenie budowy: II Q 2020

Cena za mkw. od: 7 700 zł

PROMOCJA
Awicenny - Etap 3
Awicenny - Etap 3 Oporów

Zakończenie budowy: I Q 2020

Cena za mkw. od: 6 400 zł

PROMOCJA
Przy Bulwarze
Przy Bulwarze Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

Cena od: 350 000 zł

LUX
Przy Bulwarze II
Przy Bulwarze II Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

Cena od: 304 000 zł

LUX
Przy przystani II
Przy przystani II Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

LUX
Awicenny - Etap 2
Awicenny - Etap 2 Oporów

Zakończenie budowy: I Q 2020

Cena za mkw. od: 6 200 zł

PROMOCJA
Willa Staromiejska
Willa Staromiejska Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

Cena od: 318 000 zł

LUX
Awicenny
Awicenny Oporów

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 6 200 zł

PROMOCJA
Przy przystani
Przy przystani Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

Cena od: 350 460 zł

LUX
Dom z herbem
Dom z herbem Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2020

Cena od: 340 700 zł

LUX
Bieńkowice
Bieńkowice Brochów

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 6 462 zł

PROMOCJA
Przy Arsenale
Przy Arsenale Stare Miasto

Zakończenie budowy: I Q 2020

Cena od: 345 000 zł

LUX PROMOCJA
Soft Lofty Legnicka
Soft Lofty Legnicka Centrum

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 6 500 zł

PROMOCJA
Na Kazamatach
Na Kazamatach Stare Miasto

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 10 700 zł

LUX
Lofty przy fosie
Lofty przy fosie Stare Miasto

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 11 025 zł

LUX
Między Basztami
Między Basztami Stare Miasto

Budowa zakończona

LUX
Przy Ptasiej
Przy Ptasiej Śródmieście

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 4 500 zł

PROMOCJA
La Boheme
La Boheme Śródmieście

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 5 940 zł


x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.