KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych
Ogrody Grabiszyńskie
Ogrody Grabiszyńskie Grabiszyn

Zakończenie budowy: IV Q 2019

Cena za mkw. od: 7 100 zł

NOWE
Awicenny - Etap 3
Awicenny - Etap 3 Oporów

Zakończenie budowy: IV Q 2019

Cena za mkw. od: 6 200 zł

NOWE
Przy Bulwarze
Przy Bulwarze Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

Cena od: 350 000 zł

LUX NOWE
Przy Bulwarze II
Przy Bulwarze II Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

Cena od: 304 000 zł

LUX NOWE
Przy przystani II
Przy przystani II Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

LUX NOWE
Awicenny - Etap 2
Awicenny - Etap 2 Oporów

Zakończenie budowy: IV Q 2019

Cena za mkw. od: 6 100 zł

NOWE
Willa Staromiejska
Willa Staromiejska Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

Cena od: 318 000 zł

LUX NOWE
Awicenny
Awicenny Oporów

Zakończenie budowy: II Q 2019

Cena za mkw. od: 6 170 zł

NOWE
Przy przystani
Przy przystani Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

Cena od: 350 460 zł

LUX NOWE
Dom z herbem
Dom z herbem Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2019

Cena od: 340 700 zł

LUX NOWE
Bieńkowice
Bieńkowice Brochów

Zakończenie budowy: II Q 2019

Cena za mkw. od: 6 100 zł

Przy Arsenale
Przy Arsenale Stare Miasto

Zakończenie budowy: II Q 2019

Cena za mkw. od: 11 760 zł

LUX NOWE
Soft Lofty Centrum
Soft Lofty Centrum Centrum

Zakończenie budowy: IV Q 2018

Cena za mkw. od: 6 720 zł

Soft Lofty Legnicka
Soft Lofty Legnicka Centrum

Zakończenie budowy: IV Q 2018

Cena za mkw. od: 6 700 zł

Ostoja Oporów
Ostoja Oporów Klecina

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 5 662 zł

Piękna 58
Piękna 58 Krzyki

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 6 400 zł

Na Kazamatach
Na Kazamatach Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2018

Cena za mkw. od: 10 700 zł

LUX
Lofty przy fosie
Lofty przy fosie Stare Miasto

Zakończenie budowy: III Q 2018

Cena za mkw. od: 11 025 zł

LUX
Między Basztami
Między Basztami Stare Miasto

Zakończenie budowy: IV Q 2019

LUX NOWE
Przy Ptasiej
Przy Ptasiej Śródmieście

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 4 900 zł

PROMOCJA
Apartamenty Stawowa
Apartamenty Stawowa Stare Miasto

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 7 500 zł

La Boheme
La Boheme Śródmieście

Budowa zakończona

Cena za mkw. od: 5 940 zł


x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@i2development.pl a także pod numerem telefonu 713766000 lub pisemnie, adresując korespondencję na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  • Spółka będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych, pod tym warunkiem, że odbiorca danych przestrzega programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA.
  • Podmioty działające na terytorium USA, posiadające Certyfikat Tarczy Prywatności, zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO potwierdzony przez Komisję Europejską.
 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.