KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Supervisory Board

 

Radosław Kuczyński

He has a university degree. He is a graduate of the University of Wroclaw. He also studied in France, where he completed post-graduate studies in the field of industrial systems management at the Ecole Centrale de Paris. Radosław Kuczyński began his professional career in 1995 at the head office of the company Lukas in Wrocław. From mid-1997, he joined the BNP Paribas group, starting work in the statistical analysis department of BNP Paribas Personal Finance (formerly Cetelem) in Paris. In the following years he held directorship positions in the head offices and foreign branches of Cetelem and BNP Paribas. From 1998, he worked as the IT Department Director, initially at Cetelem Polska, and then at the German branch of the company, where from 2004 he was also responsible for the financial planning and controlling department. In 2006 - 2007 Radosław Kuczyński was the deputy director of the Eurasia-North Africa region in the headquarters of the BNP Paribas Personal Finance group in Paris. For the next 4 years he worked as a board member of the UkrSibbank bank in Ukraine, where he was responsible for the development of the Personal Finance business line. From 2011, Radosław Kuczyński was a board member of Cetelem in the Czech Republic, responsible for marketing and sales. From September 16, 2013, he is the President of the Management Board of the European Leasing Fund (Europejski Fundusz Leasingowy S.A.) He has been the Member of the Supervisory Board since 26.06. 2015, on June 13, 2018, was appointed for the next term of the office.

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę rozpoczął w 2009 r. i do roku 2017 współpracował z renomowanymi spółkami doradczymi, jak chociażby PricewaterhouseCoopers dochodząc do najwyższych szczebli Managerskich. W trakcie pracy zawodowej nabył wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu, a także konstruowaniu i tworzeniu krajowych oraz międzynarodowych struktur kapitałowych. Od 2014 r. doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych podmiotów szkoleniowych, w tym Krajowej Izby Podatkowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, MDDP czy Agencji Państwowych. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Piotr Puchalski

He has a university degree. He is a graduate of the Warsaw School of Economics, he graduated in finance and banking. Mr. Piotr Puchalski began his professional career in 1998 at the School of Commerce and International Finance, where he worked as a lecturer in computer science. Then in 1998-1999 he worked as a junior analyst at Deloitte & Touche sp. z o.o. In 2000-2006, Mr. Piotr Puchalski was employed at Bank BPH S.A., initially at the Analysis and Monitoring Department as a junior analyst, then the Corporate Credit Risk Department, Structural Financing Team as a specialist and senior specialist. From 2006 to 2008, he worked as a manager at the Corporate Banking Center in Warsaw, Real Estate Financing Team at Bank Zachodni WBK S.A. In 2008-2013, he was associated with the PZU Group, where he was the real estate investment fund manager, and in 2013-2014 with the Bank Gospodarstwa Krajowego group, where he co-founded the Housing Foundancy Fund and was the chairman of the Investment Committee. In 2014-2015 he was an Associate Director at Savills sp. z o.o. Currently, he works as Investment Manager at CEE at Cromwell Property Group and runs a business under his own name. He has been the Member of the Supervisory Board since June 2015, on June 13, 2018, he was appointed for another term of the office.

Jakub Klimczak

He has a university degree. He is a graduate of the Koźminski University in Warsaw in the field of finance and banking. For two semesters he studied at Université libre de Bruxelles - Solvay Business School in Brussels as part of the Socrates / Erasmus exchange program. He also completed post-graduate studies in capital investments and development projects at the Warsaw School of Economics. Jakub Klimczak started his professional career in 2005 as a currency dealer and manager of contacts with corporate clients at Bank BPH S.A. in Warsaw, where he worked until 2007. Then, in 2008-2009 he worked as a project financing manager at Kredyt Bank S.A. in Warsaw. In 2010-2012 Mr. Klimczak was employed as a senior financial analyst at ING Bank S.A. and at Pekao Bank Hipoteczny S.A. in Warsaw. From 2012 to 2013 he was associated with the PZU SA group. as an investment manager. In 2013, he started working with Bank Gospodarstwa Krajowego, where initially he was an adviser / expert, and after the establishment of BGK Nieruchomości S.A. in 2014 - investment director. Until September 2015, he was the director of the capital markets department at Knight Frank sp. z o.o. Currently, Jakub Klimczak works as Investments Manager at PKO TFI S.A. He has been a Member of the Supervisory Board since June 26, 2015. On June 13, 2018, he was appointed for another term of the office.

Andrzej Kowalski

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest jednym z założycieli grupy i2 Development.  Od 2002 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i2 Development Sp. z o.o., zaś w latach 2015 – 2018 funkcję Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu i2 Development S.A. 

 

Panowie Radosław Kuczyński, Piotr Puchalski, Jakub Klimczak oraz Michał Gabrysiak spełniają kryteria niezależności.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.