KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Current reports


2019


20/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-14
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 20/2019 Date of preparation: 2019-06-14 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its regis...


19/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-13
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 19/2019 Date of preparation: 2019-06-13 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its registered...


18/2019 - List of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary General Meeting of Shareholders i2 Development S.A. on June 12, 2019.
2019-06-12
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 18/2019 Date of preparation: 2019-06-12 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: List of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary General Meeting of Shareholders i2 Development S.A. on June 12, 2019. Legal basis Art. 70 points 3 of the Public Offering Act...


17/2019 - Approval of the appointment of the members of the Supervisory Board of i2 Development S.A.
2019-06-12
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 17/2019 Date of preparation: 2019-06-12 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Approval of the appointment of the members of the Supervisory Board of i2 Development S.A. Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information With refer...


16/2019 - Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders i2 Development S.A. on June 12, 2019
2019-06-12
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 16/2019 Date of preparation: 2019-06-12 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders i2 Development S.A. on June 12, 2019 Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic informat...


15/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-11
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 15/2019 Date of preparation: 2019-06-11 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its register...


14/2019 - Opinion of the Supervisory Board of i2 Development S.A. regarding the method of covering the loss for 2018
2019-06-11
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 14/2019 Date of preparation: 2019-06-11 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Opinion of the Supervisory Board of i2 Development S.A. regarding the method of covering the loss for 2018 Legal basis: Article 17 paragraph 1 MAR - confidential information With reference to the current...


13/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-10
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 13/2019 Date of preparation: 2019-06-10 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its regis...


12/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-07
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 12/2019 Date of preparation: 2019-06-07 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its registe...


11/2019 - Purchase of own bonds for redemption
2019-06-06
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 11/2019 Date of preparation: 2019-06-06 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Purchase of own bonds for redemption Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. with its register...


10/2019 - Resolution of the Management Board of i2 Development S.A. regarding the purchase of its own bonds
2019-06-06
UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 10/2019 Date of preparation: 2019-06-06 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Resolution of the Management Board of i2 Development S.A. regarding the purchase of its own bonds Legal basis: Article 17 paragraph 1 MAR - confidential information The Management Board of i2 Developmen...


9/2019 - Joining the Company to the Liquidity Support Program
2019-06-03
Current report No. 9/2019 Date of preparation: 2019-06-03 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Joining the Company to the Liquidity Support Program Legal basis Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information The Management Board of i2 Development S.A. ("Company") informs...x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.