Wyszukiwarka

KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Wyszukiwarka lokali usługowych
Soft Lofty Legnicka


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] CENA NETTO CENA NAJMU
NETTO ZA M2
SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B/1/U13 parter 45,04 337 800,00 zł 0 zł - Wolne pdf

Soft Lofty Centrum


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] CENA NETTO CENA NAJMU
NETTO ZA M2
SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
A/1/U21 parter 55,56 416 700,00 zł 0 zł - Wolne pdf
A/1/U1 parter 49,15 368 625,00 zł 0 zł S / W Wolne pdf

Ogrody Grabiszyńskie


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] CENA NETTO CENA NAJMU
NETTO ZA M2
SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
T3.0.U.02 parter 122 1 125 450,00 zł 0 zł - Wolne pdf
T3.0.U.01 parter 63,05 581 636,25 zł 0 zł - Zarezerwowane pdf

Między Basztami


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B8.1.U2 parter 66,87 W Wolne pdf
B8.1.U1 parter 122,04 W Wolne pdf
B7.1.U2 parter 83,35 W Wolne pdf
B7.1.U1 parter 73,82 W Wolne pdf

Lofty przy fosie


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B11.U.11 parter 61,08 W Wolne pdf
B11.U.10 parter 179,85 W Wolne pdf
B11.U.08 parter 67,43 W Wolne pdf
B11.U.07 parter 70,43 W Wolne pdf
B11.U.06 parter 51,19 W Wolne pdf
B11.U.05 parter 41,35 W Wolne pdf
B11.U.04 parter 51,84 W Wolne pdf
B11.U.03 parter 63,78 W Wolne pdf
B11.U.02 parter 81,41 W Wolne pdf
B11.U.01 parter 163,41 W Wolne pdf

Przy Bulwarze II


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B4.1.U8 parter 148,04 W Wolne pdf
B4.1.U7 parter 127,41 W Wolne pdf
B4.1.U6 parter 101,62 W Wolne pdf
B4.1.U5 parter 45,08 W Wolne pdf
B4.1.U4 parter 69,16 W Wolne pdf
B4.1.U3 parter 61,65 W Wolne pdf
B4.1.U2 parter 61,29 W Wolne pdf
B4.1.U1 parter 85,44 W Wolne pdf

Przy Bulwarze


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B3.1.U6 parter 80,74 W Wolne pdf
B3.1.U5 parter 67,19 W Wolne pdf
B3.1.U4 parter 187,09 W Wolne pdf
B3.1.U3 parter 165,94 W Wolne pdf
B3.1.U2 parter 68,94 W Wolne pdf
B3.1.U1 parter 61,81 W Wolne pdf

Przy przystani II


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B3a.1.U1 parter 113,55 W Wolne pdf

Przy przystani


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
1.U3 parter 108,88 W Wolne pdf
1.U2 parter 126,15 W Wolne pdf
1.U1 parter 107,37 W Wolne pdf

Dom z herbem


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
1.U3 parter 89,52 W Wolne pdf
1.U2 parter 88,95 W Wolne pdf
1.U1 parter 92,29 W Wolne pdf
-1.U1 przyziemie 168,75 W Wolne pdf

Willa Staromiejska


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
B5.1.U1 parter 104,77 - Wolne pdf
B5.1.U2 parter 50,55 - Wolne pdf

Przy Arsenale


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
1/08 parter 45,94 W Wolne pdf
1/07 parter 45,94 W Wolne pdf
1/06 parter 41,25 W Wolne pdf
1/05 parter 90,23 W Wolne pdf
1/04 parter 59,03 W Wolne pdf
1/03 parter 55,64 W Wolne pdf
1/02 parter 47,37 W Wolne pdf
1/01 parter 47,39 W Wolne pdf
1/16 parter 35,90 W Wolne pdf
1/15 parter 53,17 W Wolne pdf
1/14 parter 44,09 W Wolne pdf
1/13 parter 48,49 W Wolne pdf
1/12 parter 48,65 W Wolne pdf
1/11 parter 48,33 W Wolne pdf
1/10 parter 48,21 W Wolne pdf
1/09 parter 45,73 W Wolne pdf

Na Kazamatach


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
U.-1.02 przyziemie 48,52 W Zarezerwowane pdf
U.-1.01 przyziemie 66,73 W Wolne pdf
U.-1.03 przyziemie 75,92 W Wolne pdf
U.0.01 parter 28,78 W Wolne pdf
U.0.02 parter 133,43 W Wolne pdf
U.0.03 parter 84,02 W Wolne pdf
U.0.04 parter 106,26 W Wolne pdf
U.0.07 parter 25,45 W Wolne pdf

Przy Ptasiej


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] CENA NETTO CENA NAJMU
NETTO ZA M2
SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
U04 parter 89,50 438 550,00 zł* 50 zł S / W Wolne pdf
U01 parter 125,55 615 195,00 zł* 50 zł S / W Wolne pdf

Apartamenty Stawowa


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
0/02 parter 153,96 W Wolne pdf

La Boheme


SYMBOL PIĘTRO METRAŻ [M2] CENA NETTO CENA NAJMU
NETTO ZA M2
SPRZEDAŻ (S)
WYNAJEM (W)
STATUS RZUT
W PDF
0/02 parter 248,87 1 742 090,00 zł 65 zł S / W Zarezerwowane pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o wypełnienie poniższych pól w celu kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży. Po otrzymaniu zgłoszenia jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Państwem.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@i2development.pl a także pod numerem telefonu 713766000 lub pisemnie, adresując korespondencję na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  • Spółka będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych, pod tym warunkiem, że odbiorca danych przestrzega programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA.
  • Podmioty działające na terytorium USA, posiadające Certyfikat Tarczy Prywatności, zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO potwierdzony przez Komisję Europejską.
 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.